Yüz (Fasiyal) Deri Kanseri

Deri kanserinin gelişiminde birçok sebep rol alır; ancak, en önemli neden güneş ışınlarına maruziyettir. Deri kanseri genellikle yüzeyel deriden geliştiği için fark etmek kolaydır. En sık görülen tümörlerden biridir. Saçlı deri, yüz, dudak, kulak, boyun, göğüs, kollar, eller ve bayanlarda bacaklar olmak üzere güneşe sık maruz kalan bölgelerde gelişir. A.B.D.’de 65 yaşını doldurmuş insanların yaklaşık yarısında en azından bir defa deri kanseri geliştiği varsayılmaktadır. Ciltte yeni oluşan ya da iyileşmeyen yara, geçmeyen ağrı ve derinin görüntüsündeki değişiklikler,  deri kanserinin en önemli belirtilerindendir. Deri kanserleri küçük, düzgün, parlak ya da soluk kitle şeklinde olabileceği gibi sert, koyu renkli de görülebilir. Bazen kitlede kanama ya da kabuklanma görülebilir. Kitle, kuru, pullu ve pürüzlü de olabilir. Derideki her değişiklik kanser belirtisi olmayabilir; ancak, 2 haftadan fazla süren değişikliklerde doktora başvurmak gerekir. Anormal görünümlü deri bölgesinden biyopsi alınmalıdır. Doku, histopatolojik inceleme için patolojiye gönderilir. Kesin kanser tanısı, biyopsi ile konulur. Deri kanseri genellikle lokal bir hastalıktır ve malign melanom dışında çok nadir olarak deri altına yayılım gösterir. Büyük çaplı ve uzun süreli kanserler için lokal ve uzak yayılım değerlendirilip evreleme yapılır. İnsanlarda deri kanseri riskini arttırdığı bilinen faktörler aşağıda sıralanmıştır:

Deri kanserlerinin bilinen en sık nedeni morötesi (ultraviyole, UV) ışınlarıdır. UV A ve B ışını deri kanserine neden olur. Deri kanserini önlemenin en önemli yolu güneş ışınlarından korunmaktır. Güneş ışınlarından korunmak için ise aşağıda belirtilen 5 öneriye uyulması gerektiği kabul edilir:

Epidermis, vücuttan hızlıca çoğalıp dökülen deri hücrelerine koruyucu katman oluşturan ve kalem çizgisi kadar ince olan yüzeyel bir deri katmanıdır. Üç çeşit hücreden oluşur. a) En dışta uzanan yassı (skuamöz) hücreler b) Skuamöz hücrelerin altında uzanıp yeni hücrelerin çoğalmasını sağlayan bazal hücreler c) Derinin normal rengini oluşturan ve epidermisin en alt tabakasında yerleşen melanositler. Bu hücrelerin kontrollü gelişimi çeşitli nedenlerle bozulduğunda deri kanseri oluşabilir. Esas olarak üç çeşit deri kanseri vardır:

Deri kanseri tedavisinde esas amaç kanseri tamamen yok etmektir. Tedavi yöntemi, kanserin bulunduğu yere ve büyüklüğüne, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve tıbbi öyküsüne göre değişim gösterebilir. Deri kanseri tedavisi için birkaç tedavi yöntemi vardır:

Tüm kanserlerde olduğu gibi deri kanserlerinde de ciddi bir takip gerekir. Çünkü daha önce deri kanseri gelişen bir kişide, ilerideki 3 yıl içinde tekrar deri kanseri oluşma olasılığı %50’dir. Bu nedenle hastaların en az 3-5 yıl rutin aralıklarla kontrollerine devam etmeleri istenir. Cildinizde şüpheli olduğunu düşündüğünüz, yeni oluşan, hızla büyüyen herhangi bir lezyon varlığında mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Bu lezyonlar genellikle çok büyük olmadığı için lezyonun kendisi kesilerek alınmakta, tanı koymak için gerekli olan bu işlem çoğu zaman tedavi açısından da yeterli olmaktadır. Ancak lezyonun çok büyük olduğu durumlarda ya da kanserin tipi gereği yayılım riski olan durumlarda daha büyük cerrahiler gerekebilmektedir. Özellikle yüz gibi  çok fazla göz önünde olan ve doku kaybına imkân vermeyen vücut bölgelerinde çıkarılan cilt bölümlerinin mutlaka onarılması gerekmektedir. Bu onarımlar, genellikle çevre dokulardan cilt getirerek yapılmakta, çevre dokuların cilt özelliklerinin benzer olması nedeniyle yapılan ameliyatlar hem estetik hem de işlevsel faydalar sağlamaktadır.

Kaynak: YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ